ул. Луи Айер 62, София 1404, България
+359 2 969 49 49
ruenmasch@ruenmasch.com

Vеith System GmbH

Veith System GmbH е създадена 1971 г. като партньорско предприятие на Ralph Modelle, една за своето време известна и напреднала фирма за дамска конфекция от Мюнхен, с целта разработените в текстилната фирма работни средства и методи, да бъдат предлагани на други текстилни фирми.
Корените на Veith System се намират в самата текстилна индустрия и са доказали своята ефективност.

В началните години, основният продукт е била вътрешно-фирмената транспортна система, която в днешно време е позната на пазара под името Schoenenberger Systeme. Важното тук беше, че успоредно със работните средства, на клиента се предлагаше ноу-хау относно производствените линии и техника на складиране, така че клиентите получаваха оптимално решение.

На базата на идеята с количките при транспортните системи през 80-те години бе разработена висяща система за накатаване на платове с вградено складово стопанство за топчетата плат. Тази система гъвкаво подпомага преди всичко производствените процеси в кроялния участък, особено при ниските настили, където повече на брой различни платове се съдържат в един настил – едно решение за типичният проблем при европейската мъжка конфекция.

В началото на 80-те бе разработен и патентован метод за ефикасна обработка на карирани и раирани платове при тяхното кроене. Решението се състои от един метод за планиране на капаците за кроене по определени правила, така че да може обичайно калкулираните резерви, максимално да могат да отпаднат и Veith-иглената маса, която позволява теоретичната концепция на метода да бъде приложена в практиката. Върху Veith-иглената маса настилите се накатават в пълната им дължина и ширина и се подготвят за незабавното фино кроене. Предимства на метода са значително намаления разход на плат и повишена производителност.

Този метод бе допълнително развиван стъпка по стъпка, като в общия процес се включиха автоматизираните роботи за кроене, т.е даде възможност да се ползуват роботи за автоматично кроене също и за карираните тъкани.

Следващата стъпка беше разработването на специална Veith-иглена маса за трикотажни тъкани, с цел да може посочените предимства – по-висока производителност и намален разход на материал, да се осъществят също и в тази област на текстилната промишленост. Специалното решение за трикотажния материал се отличава с това, че Veith-иглената маса може сега да се настрои спрямо веревната посока на окръжните линии.

Последната за сега стъпка в разработките беше разработката на PinIT-софтуер. С този софтуер бе постигнато карирани и раирани тъкани при производството на ризи, успешно да се обработват с помощта на Veith-иглените маси. PinIT позволява инсталирането и контролирането на процес при производителя, при който капаците за настилите могат да се планират точно спрямо повтора на платовете, нещо което и сега в бранша често се разглежда като невъзможно.

Днес VEITH SYSTEM с Veith-иглените маси, PinIT-софтуера и придружаващият ноу-хау е световно признатият специалист за обработката на карирани и раирани тъкани.