ул. Луи Айер 62, София 1404, България
+359 2 969 49 49
ruenmasch@ruenmasch.com

Dürkopp Adler

Ново поколение индустриални шевни машини, автомати и специализирани работни места за конфекциониране на облекла, тапицирана мебел, технически текстил, автомобилен интериор, кожени изделия и автоматизирани системи за вътрешнозаводски транспорт съчетали както над 100 години немска традиция в производството на машини, така и патентовани технологии.

Плоски машини

667

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и хоризонтален грайфер

867

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и вертикален грайфер

967

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и вертикален грайфер

Колонни машини

868

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и вертикален грайфер

Машини с цилиндрично рамо

669

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и хоризонтален грайфер

869

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и вертикален грайфер

969

Едноиглови и двуиглови прави машини с троен транспорт и грайфер тип „лодка“

Шевен автомат за програмируеми шевове

911

Шевен автомат за програмируеми шевове

911 с размери на шевното поле:

  • 300 х 200 мм
  • 600 х 200 мм
  • 600 х 550 мм