ул. Луи Айер 62, София 1404, България
+359 2 969 49 49
ruenmasch@ruenmasch.com

Шевни машини за конфекция

Ново поколение индустриални шевни машини, автомати и специализирани работни места за конфекциониране на облекла, тапицирана мебел, технически текстил, автомобилен интериор, кожени изделия и автоматизирани системи за вътрешнозаводски транспорт съчетали както над 100 години немска традиция в производството на машини, така и патентовани технологии.

Допълнителна информация

Dürkopp Adler

Немски лидер в производството на машини за сляп бод, пикир машини и специализирани машини

Допълнителна информация

Strobel Spezialmaschinen

Производство на индустриални машини за ръчен бод и автоматични машини за ушиване на малки детайли по шаблон и машини за имитационен илик /ригел/

Допълнителна информация

AMF Reece