ул. Луи Айер 62, София 1404, България
+359 2 969 49 49
ruenmasch@ruenmasch.com

Системи за производство на чиста пара

Иновативни енергоспестяващи системи за производство на чиста пара от JUMAG

Системите за производство на пара на фирма JUMAG са най-модерните и най-икономичните на пазара. Те обединяват предимствата на скоростните парогенератори (икономичност, кратко време за подгряване, бърза реакция при необходимост от пара) с тези на котлите с воден обем (стабилност, лесни за обслужване, добро качество на парата, надеждност).

От 1980 година фирма JUMAG гради своята история като частна компания, която разработва, произвежда и продава електрически, газови и нафтови енергоспестяващи системи за производство на чиста пара, както и всички необходими компоненти за оборудването на едно котелно помещение.

Осемте регистрирани патента на JUMAG са показател за тяхната иновативност.

JUMAG парогенератори за чиста пара

Парогенератори – тип DG

Подгряване на нафта / газ

 • с вертикален водохранилищен котел
 • без серпентина
 • изискващ малко дейности свързани с обслужване/поддръжка

Енергийно-ефективени

 • до 97% коефициент на полезно действие
 • топлина на изгаряне (> 100% ефективност) при свързан втори Економайзер
 • минимални топлинни загуби при изчакващ режим на работа
 • високо качество на парата
 • 3-5 пътно направляване на димните газове

РАЗМЕРИ

Тип

Производство на пара до:

Топлинна мощност

DG 160

160 кг / ч.

105 kw

DG 260

260 кг / ч.

170 kw

DG 360

360 кг / ч.

235 kw

DG 460

460 кг / ч.

300 kw

DG 560

560 кг / ч.

380 kw

Посочените данни важат при наличие на Економайзер за отработените газове, темпeратура на захранващата вода от 95 °C и работно налягане от 6 bar

Стабилен и надежден

 • водохранилищна-изпарителна система с дебелина на стената до 8 мм
 • вградена центробежна помпа, изискваща малко дейности, свързани с поддръжката
 • модерни, сменяеми стандартни горелки
 • щадящо материала подгряване в рамките на 8 минути
 • оборудване съгласно директива DGRL 97/24/EG свързана с техническата безопасност
 • лесно обслужване, чрез сензорен панел, с описание на текстовете на съответния местен език
 • лесно стартиране и спиране също и посредством таймер
 • възможно е успоредно включване на повече на брой парогенератори
 • производствено налягане до 13 bar, работно налягане до 11 bar

Парогенератори – тип FLO1060

Подгряване на нафта / газ

 • Производство на пара до 1060 кг / ч.
 • Топлинна мощност 720 kW
 • Време за подгряване – 10 минути

Парогенератори – тип EDI

Електрическите парогенератори на JUMAG се отличават с производството на превъзходно качество на парата. Те работят на принципа на котлите с воден обем.
Водата, която се подава от центробежната помпа в тялото под налягане, се подгрява от нагревателите и се изпарява.
Нагревателите се управляват в зависимост от налягането на парата.
Работното налягане, в зависимост от окомплектовката на парогенератора, може да се настройва безстепенно между 0,3 bar / 3bar и 11 bar.
Котелното тяло, както и повечето проводими детайли, са от висококачествена специализирана стомана.

РАЗМЕРИ

Тип

Производство на пара (при 15 оС температура на захранващата вода) до:

Топлинна мощност

EDI 20

26,5 кг / ч.

20 kw

EDI 40

53 кг / ч.

40 kw

EDI 60

80 кг / ч.

60 kw

EDI 80

106 кг / ч.

80 kw

EDI 100

132,5 кг / ч.

100 kw

EDI 120

160 кг / ч.

120 kw

EDI 360

480 кг / ч.

360 kw

Утилизатор

Котлите – утилизатори на JUMAG ползват горещите отработени газове от даден предходен процес за производството на пара.

JUMAG системи за производство на чиста пара

Модулни парни системи

 • за по-голямо потребление на пара
 • осигуряват моментния капацитет и гарантират резерв
 • включване респ. изключване на отделни парогенератори в зависимост от потреблението

Компактни парни системи

Всички необходими за производството на пара компоненти са свързани по между си и са монтирани върху транспортен палет 

 • Компактна и мобилна конструкция
 • Необходимост от малка площ
 • Готови за свързване
 • Компонентите са оптимално подбрани и разположени
 • Минимизиране на възникнали грешки при монтаж

Парна система- контейнер

Доставят се готови за свързване и могат да се ползват мобилно, извън сградите

 • системата е монтирана в контейнер, готова за свързване
 • в един контейнер могат да бъдат монтирани до четири броя парогенератори