ул. Луи Айер 62, София 1404, България
+359 2 969 49 49
ruenmasch@ruenmasch.com

Политика за личните данни

Лични данни, които Руен Машинари използва и обработва:

Руен Машинари обработва лични данни с цел покупко-продажби, сервиз и консултиране на клиенти.
За целта се използват публично достъпните основни данни на фирмите в Търговски регистър, като:

 • Име на фирмата,
 • МОЛ,
 • ИН,
 • ИН по ДДС,
 • Адрес на фирмата

Данни, предоставени от лицата за контакт от съответните фирми, като:

 • Имена на лицата за контакт от фирмата
 • Други данни за комуникация с фирмата (адрес на електронна поща, телефонни номера и др., предоставени само от лицата за контакт).

Данни за извършване на плащания, предоставени единствено от фирмата.

Как Руен Машинари събира данните:

Руен Машинари събира лични данни за фирмите и лицата за контакт чрез получаване на  информация директно от съответната фирма по повод изпълнението на поръчка, договор или друга услуга, предоставяна от Руен Машинари.
Руен Машинари използва и публично достъпните данни за фирмите, например тези от Търговския регистър.

 За какви цели Руен Машинари използва лични данни:

Лични данни се обработват за:

 • Съставяне на фактури и придружаващите ги документи
 • Изпращане чрез спедиторски фирми на поръчани резервни части, консумативи и документи до клиентите – спедиторските фирми на база желанието на служители от съответната фирма (клиент)
 • Сключване на договори с клиенти
 • Изпълнение на сключени договори

Обработват ли се данни без съгласие на клиент:

Руен Машинари обработва лични данни единствено по желание на клиента и предоставянето им лично от лице за контакт или служител от съответната фирма контрагент.
Данните на фирмата и лицето за контакт се използват в случай като:

 • Поръчка на части и консумативи
 • Запитване за оферта
 • Съставяне на фактури и съпътстващи документи – по желание на клиента
 • Заявка на спедиторска фирма – по желание на клиента
 • При заявка на продукти и изготвяне на оферти – по желание на клиента

Промяна на съгласие от страна на клиент

Руен Машинари предоставя възможност на своите клиенти и партньори  да променят съгласието си по всяко време по следните начини:

 • В нашия офис в гр. София, ул. Луи Айер 62, 1404
 • Чрез връзка с наш служител по телефона или имейла на Руен Машинари: 02/9694949, ruenmasch@ruenmasch.com

В случай на несъгласие от страна на клиент

Даването на съгласие не е задължително. Клиентите могат свободно да преценят дали да дадат съгласие.
Клиентите могат по всяко време да управляват своите съгласия (да ги дават или да ги оттеглят).

Използване на услуги, предоставяни от Руен Машинари без обработване на данни

Продажбата на техника, части, консумативи или сервиз без обработване на лични данни не е възможно. За да предостави услуги по договор, състави фактури, изпрати продукти по спедиторска фирма или предостави сервизни услуги,  Руен Машинари следва да обработи лични данни на фирмата и лицата за контакт от съответната фирма. Например при изготвяне на фактура Руен Машинари се нуждае от основните данни на фирмата, фигуриращи във фактурата, както и от данни за изпращане на съответната стока (данни за изпълнение на доставка от спедиторската фирма, избрана от клиента).

Достъп до личните ми данни, които Руен Машинари събира

Достъп до личните Ви данни имат само служители на Руен Машинари въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Руен Машинари и са длъжни да спазват всички инструкции на Руен Машинари.
Руен Машинари прави всичко необходимо, за да гарантира, че тези лица спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Руен Машинари.

Предоставяне на събраните данни на трети лица

За да може да предоставя своите услуги, Руен Машинари предоставя данните единствено на свои партньори (в това число спедиторски фирми, избрани конкретно от клиента).
В случай на рекламации от клиенти – Руен Машинари предоставя данните на доставчиците си с цел приемане на рекламацията.
В определени от закона случаи, данните могат да бъдат предоставени на органите на МВР.

Съхранение на данни:

Руен Машинари съхранява данните на фирмите и лицата за контакт чрез съвременна и непрекъснато актуализираща се защита на системите си, съобразена с най-новите технологии в тази област. Също така Руен Машинари е въвела необходимите вътрешноорганизационни мерки с цел максимална защита на данните на клиентите.