ул. Луи Айер 62, София 1404, България
+359 2 969 49 49
ruenmasch@ruenmasch.com

Настилане и кроене

Обширнa гамa продукти в областта на настилачната и кроячната технология, произвеждани над 100 години само в Германия.

Допълнителна информация

Kuris Spezialmaschinen GmbH