Машини

Сервиз

Резервни части

Консумативи

Начало » Новини » Ефективността притежава своето име – то е JUMAG


02/05/2019

Ефективността притежава своето име – то е JUMAG


Системите за производство на пара на фирма JUMAG са най-модерните и най-икономичните на пазара.Те обединяват предимствата на скоростните парогенератори (икономичност, кратко време за подгряване, бърза реакция при необходимост от пара) с тези на котлите с воден обем (стабилност, лесни за обслужване, добро качество на парата, надеждност). Фирма JUMAG разшири производствената си гама електрически парогенератори с още един модел - EDI120.

 

Новият EDI120 притежава следните характеристики:
- общ обем 76,7 литра
- парен котел категория III съгласно директива (DGRL 2014/68/EU)
- оборудван с предпазен вентил < 2,5bar -отговаря на категория II за парните котли
- спазени са изискванията съгласно DIN EN 14222 за парни котли от висококачествена  специализирана стомана. Отличава се с високо качество на парата и стабилно подаване на пара от 160 кг/час

 

Технически данни:
- съд под налягане - стандартно произведен от специализирана висококачествена стомана 1.4571
- патентована камера за предварително подгряване
- работно налягане между 0,3 и 11,5 bar
- система за регулиране нивото на водата
- 6 х 20 kW фланцовани нагреватели – с ниско повърхностно натоварване
- модулиращо регулиране на мощността
- 5,5 минути – време за подгряване!!!
- захранващ резервоар - позициониран в горната част
- възможност за свързване в успореден режим с други електрически парогенератори или парогенератори от серията DG
- опционално се предлагат колелца за подвижност

 

Разработена е нова захранваща единица, която се предлага в два размера 1050 х 1970 мм и 1650 х 1970 мм. 

 

Захранващата единица е оборудвана с готово свързани по между си компоненти:
- основен корпус
- омекотителна станция с резервоар за солния разтвор
- съд за почистване на утайката
- захранващ резервоар за вода
- дозираща станция за примес на химикали
- устройство за охлаждане на водните проби

Омекотителните станции вече се оборудват с CLACK-управляващи вентили, отличаващи се със своята надеждност с възможност за двойно изпълнение за абсолютно сигурен режим на работа.

  

Съд за почистване на утайката:
- оборудван със система за контрол на нивото, чрез сензори. При опасност може да забрани извършването на  почистването на утайката на парогенератора
- удължен топлообменник
- отваряем капак в горната част
- улеснено почистване
   

Захранващ резервоар:
- с фланцовани съединения
- фиксирана дюза за пара/кондензат
- нови уплътнения за поплавъците

 
Резервоари за съхраняване на резервна пара:
- препоръчват се при пикови кратки потребления на големи количества пара.
- позволява спокоен работен режим
- необходимото количество пара се съхранява в течно състояние
- в следствие на спада на налягането се получава последващо изпаряване.
- пълненето на резервоара се осъществява от парогенератор


Нова окомплектовка на парогенераторите от серията DG:
- уголемено ел.табло
- помпата може да се обезвъздуши, без отваряне на ел.таблото. Така се избягва намокрянето на ел.компоненти
- пресостатът е лесно достъпен
- предпазна облицовка на предпазния вентил
- улеснено сваляне/поставяне на капака за устройството за регулиране нивото на водата